Начало Тумори на панкреаса
Тумори на панкреаса ПДФ Печат Е-мейл

Какво представляват туморите на панкреаса?

Туморите на панкреаса (задстомашната жлеза) са новообразувания, които най-често произхождат от самите клетки на органа. По-редки са метастазите в панкреаса от тумори на други органи. Панкреасните тумори могат да бъдат злокачествени и доброкачествени (много по-редки). От друга страна един панкреасен тумор може да солиден (плътен) или кистичен (катo кухина изпълнена с течност). Туморите на панкреаса могат също така да произвеждат различни хормони в зависимост от клетките, от които са съставени. Ракът на панкреаса е злокачествен тумор, който се развива най-често от клетките на панкреасните каналчета, по-рядко ракът на панкреаса се развива от други клетки на жлезата. За съжаление панкреасните тумори са изключително трудни за ранна диагноза поради липсата на специфични ранни симптоми. Много често болестта се диагностицира едва когато туморът при своя растеж запушва главния жлъчен проток и предизвиква механична жълтеница.

Как се поставя диагнозата?

За поставяне на диагнозата и прецизна оценка на всеки конкретен случай обичайно е необходимо извършване на компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс. Обикновеното ехографско изследване е недостатъчно за точна преценка на възможностите за операция. При част от пациентите диагнозата се поставя по време на ендоскопско изследване – ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография или ехоендоскопия с биопсия. За преценка на възможностите за оперативно лечение нашият екип използва и лапароскопия с лапароскопска ехография. При този подход се набавя цялата информация за заболяването, получавана при стандартна операция, като в същото време се спестява една сериозна оперативна травма на пациента.

Как се лекуват ракът и другите тумори на панкреаса?

Засега единственият шанс за лечение е оперативната интервенция, при която се премахва засегнатата част от панкреаса. Химиотерапията има слаб до умерен ефект в лечението на панкреасните тумори. Все пак за всеки конкретен случай преценяме най-подходящото лечение. Тъй като обичайно има редица индивидуални въпроси за разрешаване при всеки отделен пациент, важно е те да се дискутират детайлно преди операцията, а и след това. Много често по време на оперативната интервенция се получават още данни за заболяването, които не могат да бъдат получени по друг начин при пациентите с рак на панкреаса.

Хирургичният екип е критичното звено в лечението на панкреасните тумори!!!

На практика малко хирурзи са квалифицирани да оперират този орган. Често за да се отстрани един панкреасен тумор се налага да се реконструират големи кръвоносни съдове на черния дроб. Това е и една от причините голяма част от пациентите с панкреасни заболявания да бъдат обявявани за нелечими. Спазването на най-високите стандарти в панкреасната хирургия изисква специфично оборудване и специална квалификация на опериращия хирург, който трябва да има опит и в чернодробната хирургия, лапароскопската хирургия и съдовата хирургия. Екипът ни извършва всички видове операции на панкреаса – включително лапароскопски резекции (видео) както и най-сложните комбинирани чернодробно-панкреатични резекции със съдови реконструкции (видео), които се извършват в малък брой клиники по света.

 
 Copyright 2010-2012 All Rights Reserved