Начало Тумори на дебелото черво
Тумори на дебелото черво ПДФ Печат Е-мейл

Какво представлява ракът на дебелото черво?

Ракът на дебелото черво е най-честият тумор на храносмилателната система в нашата страна. Развива се от клетките на дебелочревната лигавица и прогресира сравнително бавно. Дава метастази най-често първо в лимфните възли на червото в близост до тумора. При напредване на заболяването се развиват и чернодробни метастази или такива в белите дробове. По-рядко се засягат други органи.

Какви са симптомите на рака на дебелото черво?

Едва ли може да се изброи разнообразието от симптоми, които дава дебелочревният рак. Все пак основни и алармиращи симптоми, които задължително изискват изследване на дебелото черво, са:

- наличие на кръв или слуз при изхождане,

- новопоявил се запек или неповлияваща се от медикаменозно лечение и повтаряща се диария,

- чести тежест и подуване на корема със или без отделяне на газове,

- чувство за непълно изхождане или изпускане по голяма нужда,

- немотивирани отслабване на тегло или анемия.

Как се поставя диагнозата?

Най-точно е ендоскопското изследване с биопсия – представлява оглед на червото с гъвкава камера и вземане на проби от лигавицата, които се изследват на микроскоп. Задължително е при доказване на дебелочревен тумор да се изследват и черният дроб и белите дробове за метастази.

Как се лекува ракът на дебелото черво?

 

Лечението е оперативно. Премахва се частта от дебелото черво, в която е разположен туморът и задължително се премахват лимфните възли в тази зона. В зависимост от това къде е разположен и колко е голям туморът операцията може да се извърши по класичесия начин – с разрези или по ендоскопски път. По резултатите от хистологичното изследване на отстранените тъкани се преценя дали е необходима химиотерапия след операцията или не. В някои случаи химио- и/или лъчетерапията може да предхожда оперативното лечение. Екип от опитен онкохирург и химиотерапевт е задължителният минимум от специалисти, които трябва да преценят как точно да протече лечението на всеки пациент. При рак на ректума (правото черво) в екипа би трябвало да се включи и лъчетерапевт.

 

Може ли да се лекува ракът на дебелото черво ако има и чернодробни метастази?

 

Да! Може да се отстранят и туморът на червото и метастазите. Това може да стане, както в една операция, така и в две отделни. Във всеки конкретен случай преценяме кое е най-подходящо за конкретния пациент. Решението трябва да се вземе от опитен чернодробен хирург. Екипът ни работи от години по тези проблеми, като публикувахме (PubMed) за първи път в света комбинирането на три различни операции в една - дебелочревна и чернодробна резекция плюс радиотермоаблация при лечението на пациенти с рак на дебелото черво и множество чернодробни метастази. Повече информация ще намерите на страниците “Тумори на черния дроб” и “Радиотермоаблация”.

Фигура - Компютърни томографии на черния дроб при пациент с рак на дебелото черво и метастази (А) в двата дяла на черния дроб. При този пациент при операцията премахнахме дебелочревния тумор и левия лоб на черния дроб, а метастазите в десния лоб унищожихме с радиотермоаблация (B). След около година се появиха нови три чернодробни метастази (C), които отново унищожихме с радиотермоаблация (D).

 
 Copyright 2010-2012 All Rights Reserved